Zadowolone dziecko ze szkoły Infinity

Czym jest Certyfikat TOEIC?

  • Test of English International Communication
  • Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku.
  • Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym.
  • Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.
  • Jest najbardziej popularnym egzaminem na świecie,

Format egzaminu:

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut)
100 pytań / zadań testowych
Sekcja I– interpretacja fotografii10 pytań
Sekcja II– krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź)30 pytań
Sekcja III– dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego30 pytań
Sekcja IV– dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp.,
10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej
30 pytań
Reading Comprehension (czas trwania 75 minut)
100 pytań / zadań testowych
Sekcja V– uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu40 pytań
Sekcja VI– uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego12 pytań
Sekcja VII– autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów
– teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej
28 pytań

 

20 pytań