cache_2454264419

TFI TM – Test de Français International

Test de Français International to odpowiednik egzaminu TOEIC® w języku francuskim,
oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej
strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin TFI TM trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części:
• Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów
• Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów
Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

Format egzaminu
Listening Comprehension (czas trwania: ok. 42 minuty) –
90 pytań / zadań testowych
Sekcja I – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 40 pytań
Sekcja II – dłuższe dialogi z pytaniami 30 pytań
Sekcja III – dłuższe wypowiedzi i konwersacje 20 pytań
Reading Comprehension (czas trwania 68 minut) –
90 pytań / zadań testowych
Sekcja IV – identyfikacja błędów w zdaniu 25 pytań
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentami pasującymi do kontekstu 25 pytań
Sekcja VI – autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu 40 pytań

Poziom trudności egzaminu
Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego
w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień
trudności pytań jest zróŜnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje
się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości
języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom
zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Certyfikaty TFI TM
Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990
punktów
• pomarańczowy: 10 – 215 punktów
• brązowy: 220 – 465 punktów
• zielony: 470 – 725 punktów
• niebieski: 730 – 855 punktów
• złoty: 860 – 990 punktów
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://www.pl.tfi-europe.com

Terminy egzaminów
Egzamin TFI TM jest organizowany w sesjach otwartych oraz może zostać
przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji
udzieli nasz ośrodek.

Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TFI TM gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich
egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane
w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu
Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:
– 370 złotych + 26 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących
pracy (zarejestrowanych w UP)
– 400 złotych + 26 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób


stat4u