Projekt “Podmiotowy System Finansowania. Śląskie”

W ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL realizuje projekt pn.  „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Operatorzy Finansowi:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna n
nr tel. 32 72 85 700 email: bur@oddzial.fgsa.pl   strona internetowa: https://www.bur.fgsa.pl/

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa
nr tel. 32 370 12 92 email: dotacje@dr-kurnicki.eu  strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna
nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47, email: arr@arr.czestochowa.pl strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 231 99 79, email: sekretariat@riph.com.pl strona internetowa: http://operatorpsf.riph.com.pl/

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Infolinia: 534-657-310 email: psf.zit@gapr.pl strona internetowa: www.psf.gapr.pl

I ETAP REALIZACJI SZKOLENIA:

Przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia zgłasza się do SZKOŁY, która diagnozuje potrzeby przedsiębiorstwa.  Aby dobrze zdiagnozować potrzebę prosimy o kontakt z naszym biurem:

Szkoła Języków Obcych INFINITY
Tel: 537 017 211, 12 395 0608,
info@infinity.edu.pl

Na tym etapie ustalimy szczegóły kursu. Do tego potrzebne będą następujące informacje:

– czy kurs będzie w trybie indywidualnym, czy grupowym (jeśli grupowym to ile i jak liczne grupy)?
– preferowaną ilość godzin kursu
– rodzaj kursu: np. Angielski Ogólny, Business English, Konwersacje itp
– wymiar jednostki lekcyjnej: np. 60 minut, 90 minut, 120 minut. lub inny
– częstotliwość lekcji: np. 1 x tydzień, 2 x tydzień, 3 x tydzień lub inny
– preferowany dzień odbywania się zajęć: poniedziałek-sobota
– miejsce odbywani się zajęć: siedziba firmy, dom prywatny kursanta lub inny