Myślisz o certyfikacie z angielskiego, dzięki, któremu dostaniesz się na wymarzoną uczelnię? Ogranicza Cię czas, który musz spędzić na taki egzamin, dojazd do centrum egzaminacyjnego, procedury itd…? Teraz możesz egzamin zdać z domu – w czasie i miejscu, które sam wybierzesz. Szkoła INFINITY pomoże Ci w tym. Przeczytaj jak się zarejestrować, a od nas dostaniesz prezent w postaci 15% rabatu na egzamin. Nie zwlekaj zapisz się już dziś.

CZym jest languagecert?

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to egzaminy z języka angielskiego, których wyniki odpowiadają skali CEFR ustalonej przez Radę Europy i odzwierciedlającej umiejętności językowe zdających. Egzaminy spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakości i wiarygodności. Kandydaci z całego świata wybierają poziom kwalifikacji, na który czują się gotowi i po pomyślnym zdaniu egzaminów otrzymują Certyfikat.

Szkoła INFINITY oferuje 15% zniżki na Certyfikat IESOL!!!                                 
Opłata jest wnoszona bezpośrednio na konto organizatora egzaminu.
Koszt egzaminu bez zniżki/po zniżce: 65-100 EURO/55,25 – 85 euro

KOD PROMOCYJNY: E1974B

Egzamin IESOL

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages) to egzaminy z języka angielskiego, których wyniki odpowiadają skali CEFR ustalonej przez Radę Europy i odzwierciedlającej umiejętności językowe zdających. Egzaminy spełniają najbardziej rygorystyczne standardy jakości i wiarygodności. Kandydaci z całego świata wybierają poziom kwalifikacji, na który czują się gotowi i po pomyślnym zdaniu egzaminów otrzymują Certyfikat.

Egzaminy pisemne (Listening + Reading + Writing) i ustne (Speaking) można dla większej wygody zdawać niezależnie od siebie; mogą minąć tygodnie czy też miesiące pomiędzy nimi. Poszczególne komponenty egzaminu na danym poziomie to osobne testy, więc kandydaci mogą skoncentrować swoje przygotowanie na jednym egzaminie (np. pisemnym) przed przystąpieniem do drugiego (ustnego). Kandydaci otrzymują Certyfikaty z oceną High Pass lub Pass, zależnie od uzyskanego wyniku.

Zobacz poniższy film aby dowiedzieć się jak możesz zdać egzamin z domu, zobacz niżej jak się zarejestrować. 

Szczegółowe informacje o egzaminach IESOL

Egzaminy IESOL sprawdzają znajomość języka angielskiego w kontekście ogólno-akademickim. Certyfikaty stanowią podstawę do np. przyjęcia na studia czy potwierdzenie ukończenia nauki na danym poziomie wg. CEFR.

Każdy kandydat może wybrać jeden z sześciu poziomów Rady Europy (CEFR), na którym chciałby przystąpić do egzaminu. W ramach każdego poziomu, zdający może przystąpić do jednego z dwóch oddzielnych modułów egzaminu LRW (Listening, Reading oraz Writing) lub S (Speaking). Podejście do obydwu modułów egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny ze wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie) i posiadaniem dwóch oddzielnych Certyfikatów.

Możliwe jest też wybrane testów na różnych poziomach, np. egzamin pisemny na poziomie B2 i ustny na C1!

Format Egzaminów LanguageCert

Listening, Reading, Writing (LRW) – słuchanie, czytanie, pisanie

Ten moduł egzaminu składa się z części rozumienia ze słuchu (26 pytań) – każde z pytań odtwarzane jest dwukrotnie co pozwala lepiej zrozumieć treść pytania i daje czas na podanie odpowiedzi. Czas trwania części Listening to 20-30 minut zależnie od wybranego poziomu CEFR. Część rozumienia tekstu czytanego Reading również składa się z 26 pytań. Części pisania Writing składa się z dwóch zadań. Czas przeznaczony na te dwie części to od godziny do 2 godzin i 10 minut. Czas trwania części LRW zależy od wybranego poziomu i zajmuje pomiędzy 1 h 20 m a 2 h 40 m.

Speaking (S) – mówienie 

Moduł ustny egzaminu IESOL zdaje się w czasie rzeczywistym i ‘na żywo’ w obecności administratora egzaminu (Interlocutor). Ta część egzaminu jest nagrywana i przesyłana do LanguageCert do sprawdzenia, zatem administrator egzaminu nie ocenia wypowiedzi osoby zdającej co gwarantuje bezstronność oceny i zwiększa jej wiarygodność. Ten moduł egzaminu składa się z 4 części i trwa od ok. 6 do ok. 20 minut zależnie od wybranego poziomu CEFR. 

Dowiedz się więcej jaki jest format egzaminu IESOL, pobierz przykładowe testy, kliknij w linki poniżej:

Wyniki egzaminów LanguageCert IESOL są prezentowane w następujących formatach:

  • Statement of Results (Raport Wyników), oddzielnie dla części LRW oraz S
  • E-Certificate (Certyfikat w pliku PDF), oddzielnie dla części LRW oraz S
  • Certificate (Certyfikat w wersji papierowej), oddzielnie dla części LRW oraz S

Każdy Certyfikat ma swój indywidualny numer, po jego wpisaniu na stronie Certificate Verification (kliknij)

Na stronie wyświetlą się dane kandydata i otrzymany wynik. Jeżeli chcesz żeby Twój potencjalny pracodawca mógł sprawdzić wynik egzaminu w sposób niezależny, podaj powyżej zamieszczony link i numer swojego certyfikatu na CV.

Certyfikaty LanguageCert są ważne bezterminowo, nie mają określonej daty ważności, można się nimi posługiwać tak długo jak zdecyduje o tym ich posiadacz.

Czas oczekiwania na wyniki LanguageCert IESOL

  • 3 dni robocze od daty egzaminu w przypadku egzaminów zdawanych z domu.

Powyższy czas dotyczy Certyfikatów i Raportów publikowanych na profilu kandydata w formacie elektronicznym. Wysyłka wyników w formacie papierowym (Certyfikat oraz Raport Wyników) następuje około 5 dni po opublikowaniu wyników w formacie elektronicznym. Wysyłka następuje zwykłą pocztą na adres kandydata.

Opinie

Uczeszczam na zajęcia razem z mężem od ok roku. Szkoła bardzo przyjazna, mili i fachowi lektorzy (jak również inni pracownicy szkoły 🙂 ) Dzięki zajęciom o wieczornych porach mam możliwości nauki po pracy. Świetna lokalizacja. Polecam!!! 🙂
Aneta
Szkoła idealna zarówno dla najmłodszych jak i starszych uczniów. Na uwagę zasługuje kurs metodą MAŁA LINGUA, na który uczęszczają dzieci już od 3 roku życia. Polecam!
Joanna
Szkoła godna polecenia. Pełen profesjonalizm ze strony prowadzącego. Ciekawa forma prowadzenia zajęć. Na efekty nauki nie trzeba długo czekać. Teraz córka może się pochwalić w nowej szkole wysokim poziomem znajomości języka. Serdecznie polecam. Naprawdę warto.
Anna

Masz pytania dotyczące oferty?

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
Zadzwoń

Godziny otwarcia biura:

Od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:30

dojazd

ul. Bociana 6 (Okrąglak), 31-231 Kraków