Projekt “Podmiotowy System Finansowania. Śląskie”

W ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL realizuje projekt pn.  „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Operatorzy Finansowi:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna n
nr tel. 32 72 85 700 email: bur@oddzial.fgsa.pl   strona internetowa: https://www.bur.fgsa.pl/

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa
nr tel. 32 370 12 92 email: dotacje@dr-kurnicki.eu  strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna
nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47, email: arr@arr.czestochowa.pl strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 231 99 79, email: sekretariat@riph.com.pl strona internetowa: http://operatorpsf.riph.com.pl/

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Infolinia: 534-657-310 email: psf.zit@gapr.pl strona internetowa: www.psf.gapr.pl

I ETAP REALIZACJI SZKOLENIA:

Przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia zgłasza się do SZKOŁY, która diagnozuje potrzeby przedsiębiorstwa.  Aby dobrze zdiagnozować potrzebę prosimy o kontakt z naszym biurem:

Szkoła Języków Obcych INFINITY
Tel: 537 017 211, 12 395 0608,
info@infinity.edu.pl

Na tym etapie ustalimy szczegóły kursu. Do tego potrzebne będą następujące informacje:

– czy kurs będzie w trybie indywidualnym, czy grupowym (jeśli grupowym to ile i jak liczne grupy)?
– preferowaną ilość godzin kursu
– rodzaj kursu: np. Angielski Ogólny, Business English, Konwersacje itp
– wymiar jednostki lekcyjnej: np. 60 minut, 90 minut, 120 minut. lub inny
– częstotliwość lekcji: np. 1 x tydzień, 2 x tydzień, 3 x tydzień lub inny
– preferowany dzień odbywania się zajęć: poniedziałek-sobota
– miejsce odbywani się zajęć: siedziba firmy, dom prywatny kursanta lub inny

Wykorzystaj dofinansowane kursy językowe na Górnym Śląsku

Szkoła językowa Infinity zaprasza do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli zarówno firmom, jak i pracownikom z okolic Górnego Śląska na poszerzenie swoich kompetencji do operowania w coraz szybciej zmieniającej się biznesowej rzeczywistości.

Kursy językowe z dofinansowaniem EU na Górnym Śląsku są szansą na doszlifowanie umiejętności swoich pracowników oraz zwiększenie efektywności ich pracy, by następnie rozwinąć firmę na arenie międzynarodowej. Dziś operowanie językiem obcym w pracy jest koniecznością, jeśli dane przedsiębiorstwo planuje utrzymać swoją pozycję na rynku oraz wykorzystać szanse, które oferuje środowisko międzynarodowe. Angielski jest językiem globalnym, którego biznesowy wymiar rządzi się specyficznymi prawami. Profesjonalne ugruntowanie posiadanej przez pracowników wiedzy na dofinansowanych kursach pozwoli im na lepsze zadbanie o wizerunek firmy oraz skuteczniejsze wywiązywanie się z powierzonych zadań.

Kurs z dofinansowaniem ze środków UE szansą dla firm z Górnego Śląska

Skierowanie pracowników na specjalistyczne kursy nie zawsze mieści się w możliwościach budżetowych firmy. Dofinansowane kursy językowe na Górnym Śląsku pozwalają przedsiębiorcom na pełniejsze rozwinięcie potencjału rynkowego swojej firmy, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Szkoła językowa Infinity zachęca do skorzystania z profesjonalnych kursów, których przebieg dopasowywany jest do aktualnych umiejętności językowych uczestników, poruszając najważniejsze kwestie operowania językiem angielskim w środowisku biznesowym.

Dodatkowe kursy językowe są inwestycją zarówno w kompetencje pracowników, jak i w siłę wizerunku swojej marki.