Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Szkołę Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski z siedzibą w Krakowie w celu: przesyłania informacji marketingowych związanych z warunkami nauką w szkole, nowymi produktami, informacjami o promocjach (lepsze ceny, lepsze warunki), także w trakcie obowiązywania Umowy i po jej rozwiązaniu.

Klauzula informacyjna:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Szkoła Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski informuje, że:

  • administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski , ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, adres e-mail: info@infinity.edu.pl;
  • kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) Andrzej Kowalski jest pod adresem e-mail: andrzej.k@infinity.edu.pl;
  • podanie danych jest dobrowolne, w przypadku nie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych, nie będzie możliwe ich przesyłanie; w przypadku nie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy- nie będzie możliwe zawarcie umowy,
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • dane powierzone przez Uczestnika mogą być powierzone: współpracownikom Szkoły Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski (biurowym i programowym), podmiotom współpracującym ze Szkołą Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski w zakresie nauki języka – nauczyciele, podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT Szkole Języków Obcych oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, podmiotom świadczącym usługi z dziedziny księgowości, rachunkowości, fakturowania, kancelariom prawnym, oraz organizacjom Akredytującym Szkołę Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski, a w szczególności ETS Global oraz Prometric.
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO – na podstawie zgody w przypadku zgody na przesyłanie informacji marketingowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO – na podstawie zawartej umowy,
  • dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu;
  • administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • podane dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym umowa została rozwiązana, a w celach marketingowych przez okres ważności zgody;

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.